Landelijke schenkkring

Landelijke schenkkring

Eind 2019 hebben wij met succes een Schenkkring “Voorzieningenfonds Foodvalley” voor ondernemers uit Ederveen en omstreken opgericht. Inmiddels heeft deze regionale groep het maximum aantal leden van 50 bereikt en is er een ledenstop.

Dit voorjaar waren wij voornemens een nieuwe groep te starten echter door Corona was het lastig een persoonlijke voorlichtingsavond te organiseren.

Wij zijn dan ook blij dat er inmiddels een landelijk fonds is opgericht. Op de downloads pagina van onze website kunt u de presentatie vinden waarin de voornaamste verschillen met het regionale fonds ook staan toegelicht. 

Het is fijn dat wij nu voor belangstellenden een oplossing hebben waarna wij altijd later nog kunnen besluiten tot een afsplitsing naar een regionale groep.

 

Voor het komend jaar verhogen de meeste AOV verzekeraars de premies voor de AOV. Misschien tijd om met uw klant te kijken of de huidige dekking en polisvoorwaarden nog voldoen, er geen beperkingen van de dekking van toepassing zijn en wat er elders in de markt mogelijk is.

Amersfoortse heeft met het  oog op de verplichte ZZP-verzekering namelijk voor veel beroepen de eindleeftijd verlengd zodat meer mensen voor een mogelijke ontheffing in aanmerking komen.

 

Wij helpen u een marktoriëntatie te maken die aansluit op de behoeften van uw klant en bekijken daarnaast of een combinatie met een schenkkring zinvol is – dat is namelijk qua kosten niet altijd het geval maar kan als iemand een beperking van de dekking heeft door een medisch verleden een goed alternatief zijn.

 

In tegenstelling tot veel van onze collega’s brengen wij de kosten van advies en bemiddeling pas achteraf in rekening – wanneer een polis tot stand gekomen is.  Ons tarief is eenmalig € 495,-.

Kosten voor onderhoud die na een jaar looptijd worden berekend zijn € 195,- per jaar.

Kiest een klant voor een combinatie tussen een AOV en een Schenkkring dan berekenen wij op ons adviestarief eenmalig een korting door van € 345,-

 

Heeft u vragen of opmerkingen ? Bel ons gerust.

Contact