Wij ontzorgen u graag door uw verzekeringspakket voor u te beheren. Zo kunt u uw aandacht bij andere zaken blijven houden.

Beheer

Bij Varias beheren wij verzekeringen voor particulieren en ondernemers. Het door ons laten beheren van uw verzekeringspakket brengt verschillende voordelen met zich mee. 

Één van de voordelen is onze goede bereikbaarheid. U heeft bij Varias vaste aanspreekpunten die u persoonlijk kennen. Door de jaren heen verandert uw persoonlijke situatie maar ook uw bedrijf staat niet stil. Het is van belang dat u ons daarover informeert zodat wij tijdig op uw nieuwe situatie kunnen inspelen. De verzekeringsmarkt blijft zich ook ontwikkelen. Er komen nieuwe producten, premies en voorwaarden worden vaak tussentijds aangepast. Daarom is het belangrijk periodiek met u contact te hebben. Wij informeren u bij wijzigingen, bieden u alternatieven aan en zorgen dat uw verzekeringspakket passend blijft bij uw situatie.

Het komt voor dat wij u niet het beste product kunnen bieden – bijvoorbeeld omdat een specifieke verzekeraar op brancheniveau afspraken heeft gemaakt. In dat geval kunt u er voor kiezen ons als belangenbehartiger aan te wijzen middels een machtiging. Daarvoor rekenen wij een jaarlijkse vaste vergoeding. U kunt dan bij ons terecht met al uw vragen, wijzigingen en schademeldingen. Wij informeren u over relevante wijzigingen en nemen periodiek uw pakket met u door.

Neem contact met ons op