Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor onderwijzend personeel

Onderwijspersoneel - WIA aanvulling

Een aantal scholen mocht ik begeleiden eigen risicodrager van het Vervangingsfonds te worden en een keuze te maken in welke vorm het risico van verzuim voor de toekomst af te dekken.

In onze adviesgesprekken heb ik ook gewezen op het belang van een collectieve WIA aanvullingsverzekering uitgebreid, WIAmin verzekering en excedent. In de praktijk maken veel leerkrachten van de individuele aanvullingsmogelijkheid via Loyalis geen gebruik - of omdat zij de regeling niet goed genoeg kennen of doordat zij medisch niet geaccepteerd worden. Door het als school collectief te regelen mag iedere leerkracht meedoen. Bovendien maakt deze collectieve regeling de school als werkgever aantrekkelijk en kan het helpen personeel aan te trekken of te behouden. Ik heb genoten van de presentaties die ik op scholen aan de leerkrachten heb gegeven. Fysiek of zoals in coronatijd, online. Belangrijk ook om elkaar te kennen. In tijden van ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid staat de leerkracht er niet alleen voor. Ook als is de school onze opdrachtgever ; ook voor de werknemer willen wij vraagbaak zijn.
Meer weten over het eigen risicodragerschap vervangingsfonds of de aanvullingsmogelijkheden bij langdurige arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact op met Majan van Riessen of Evert de Krosse.

AOB