Verplichte AOV verzekering

Verplichte AOV verzekering

Hoe staat het met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ?

Begin april stuurde onze minister Karien van Gennip een kamerbrief met daarin een verdere uitwerking van haar plannen over de arbeidsmarkt. In dit artikel houden wij het bij de verplichte AOV verzekering.

Opmerkelijk in deze brief is dat de minister afgestapt is van het begrip ZZP-er. Het is moeilijk te definiëren wanneer nu je wel en wanneer je geen ZZP-er bent. De minister heeft daarom aangegeven dat de verplichte regeling er komt voor alle IB ondernemers komt inclusief meewerkende partners. DGA’s en resultaatgenieters zijn vooralsnog vrijgesteld van deelname.

De wachttijd voor de verplichte verzekering wordt 1 jaar. U moet dus een jaar ziek zijn voordat u een uitkering van het UWV krijgt. Het is niet mogelijk deze wachttijd te verkorten of te verlengen. Veel belangenorganisaties lobbyen bij het ministerie om de wachttijd op 2 jaar te zetten.

Reden voor deze lobby is dat schenkkringen dan bestaansrecht behouden. Doet u mee aan een schenkkring dan is de schenkingsduur bij ziekte in de regel 2 jaar. Voorstanders van de 2 jaar eigenrisico termijn denken ook dat de premie van de verplichte verzekering dan nog iets kan dalen.

Die premie zal nu tussen de 7% en 8% liggen van de winst uit onderneming afgetopt tot 143% van het wettelijk minimumloon. De bruto uitkering bij ziekte is maximaal 100% van het minimumloon. Bent u volledig arbeidsongeschikt dan ontvangt u een uitkering tot uw AOW leeftijd.

Er wordt in de plannen nog steeds gesproken over een OPT-OUT. Dat wil zeggen dat als u nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, u een ontheffing krijgt van de verplichte deelname; MAAR – er moet dan wel sprake zijn van een minimaal gelijkwaardige dekking en premie. Hierover gaat vast nog veel gesproken en gediscussieerd worden.

De verplichte regeling moet worden uitgevoerd door het UWV. Alleen bij het UWV zijn er zoveel achterstanden dat zij geen capaciteit hebben dit er even bij te doen. Karien is met deelwetgeving en noodverbandjes in de WIA wetgeving bezig de achterstanden bij het UWV versneld weg te werken. Onze verwachting is dat de verplichte regeling er op zijn vroegst in 2027 pas komt.

Vrijwel alle verzekeraars bieden een verzekering aan waarbij het criterium “beroepsarbeidsongeschiktheid” is. Dat is een ruimer begrip dan de verplichte regeling. Die gaat uit van gangbare arbeid (wat kunt u nog). Verzekeraar kijkt naar uw beroep (kunt u uw beroep nog uitvoeren) en naar de verzekerde jaarrente die op de polis is vermeld.

Wacht dus niet op hoe de uiteindelijke regeling vorm gegeven gaat worden. Heeft u nog niets geregeld ga dan het vrijblijvende gesprek met ons aan.  In 4 jaar kan er veel gebeuren. Niet alleen binnen het kabinet maar ook met uw gezondheid !